BABYKERKEN VAN  DE DEUR BREDA

EVANGELIEGEMEENTE "DE DEUR"

SITEMAP

LINKS

CONTACT

Logo Evangeliegemeente De Deur Breda Christian Fellowship Mininstries

WAT WIJ GELOVEN

EIGEN ERVARING

ONZE KERK

Zoals Johannes 3:16 zegt: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Jezus Christus zegt (in Mattheüs 18:20): “Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.” Bij De Deur Breda komen wij samen met God als middelpunt.

Wat beweegt je om te kiezen voor Jezus Christus? Christenen van Evangeliegemeente De Deur Breda delen hun persoonlijke ervaring.

Evangeliegemeente De Deur Breda doop doopdienstEvangeliegemeente De Deur Breda ervaring Nicha