Wat wij geloven

Het evangelie

Het evangelie betekent blijde boodschap, omdat we een nieuw leven met Jezus Christus kunnen beginnen en schoongewassen kunnen worden van onze zonden door bekering en wedergeboorte. Daarna kunnen we gedoopt worden en vervuld worden met de Heilige Geest. Een korte uitleg van deze begrippen volgt nu:

Klik op een begrip voor meer informatie

Bekering

De bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens zondig is en tekort
komt aan Gods heerlijkheid. Dit komt door de zondeval vlak na de schepping. Sindsdien worden alle mensen in zonde geboren…

Meer weergeven

Wedergeboorte

Je zou kunnen zeggen dat bekering en wedergeboorte 2 kanten van dezelfde munt zijn, bekering is de keuze van de mens om vergeving te vragen voor zijn zonden aan God. Wanneer we ons bekeren is wedergeboorte het bovennatuurlijke wonder wat God doet in ons leven, door ons een nieuw hart te geven wat uitgaat naar Hem, zo worden wij een kind van God…

Meer weergeven

Waterdoop

De doop was en is een belangrijk deel van de boodschap van Jezus Christus. 
Op de Pinksterdag preekte Petrus tegen menigte en aan ‘t einde vroegen de
overtuigde – maar nog onbekeerde – luisteraars…

Meer weergeven

De Heilige Geest

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste Pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Het bewijs van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde…

meer weergeven

Geloofsverklaring

Wij geloven in de levende God. God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. 
God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde
 in zes dagen geschapen door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.

..

Meer weergeven

Onze visie

Onze specifieke visie die wij in al onze kerken wereldwijd hebben is: evangelisatie, discipelschap, kerkplanten en wereldevangelisatie. Waarom deze aspecten?…

Meer weergeven