Activiteiten

Activiteiten

Bekijk hier welke activiteiten er worden georganiseerd!

Elke zaterdagavond...

One80° Breda

One80 Breda is onderdeel van De Deur Breda. Het is een plek waar je Jezus Christus persoonlijk kan ontmoeten. Elke week organiseert One80 Breda een activiteit.

One80° Breda
Jong en gelovig!

TienerClub

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." Matteüs 28:19-20

Meer over de TienerClub
Informatie over onze kerkdiensten

KidsForChrist

U kunt Jezus Christus persoonlijk leren kennen op een van onze kerkdiensten. Doormiddel van muziek, aanbidding, een preek en de mogelijkheid om Jezus aan te nemen in uw leven kunt u de wonderbaarlijke kracht van God ervaren in uw eigen leven.

Meer over KidsForChrist