Getuigenis Sheldon

Het verhaal van Sheldon


Wie bent u?
Ik ben Sheldon Kunenborg 23 jaar oud en ik ga naar Evangelie gemeente De Deur.

Omschrijf jouw leven voor je bekering.
Ik ben christelijk opgevoed en heb altijd al het geloof meegekregen. Zong alle liedjes mee en kende veel bijbelverhalen.

Hoe bent u in aanraking gekomen met het geloof?
Ondanks dat ik elke week naar de kerk ging merkte ik een bepaalde leegte in mijn hart. Ik kreeg een nieuwsgierigheid  van wat de buitenwereld mij te bieden had. Ik probeerde verschillende dingen om die leegte te vullen. Ik ging naar feesten en dronk alcohol en was betrokken in immoraliteit.

Dit alles kon mijn leegte niet vullen en verloor mijn doel in mijn leven. Tot er op een dag iemand naar me toe kwam en zei dat God een plan voor mijn leven heeft en dat God degene is die mijn leegte kan vullen. Dat zetten mij aan het denken .

Op een dag reed ik naar mijn werk en sprak God tot mijn hart. Ik riep uit naar God en gaf mijn leven aan hem en vroeg vergeving van mijn zonde. Op dat moment wist ik zeker dat God een plan voor mij heeft en dat hij de leegte van mijn hart kan vullen. Vanaf dat moment kreeg ik weer een toekomst perspectief.

Waar bent u God het meest dankbaar voor?
Ik ben dankbaar voor wat God in mijn leven heeft gedaan en gaat doen. Ook wil ik meegeven dat God echt een genadig God is. Want in de bijbel staat: ‘Allen die vermoeid en belast zijn kunnen tot hem komen’. No mather what!