Over onze kerk

Financiële gegevens

Algemene informatie

Evangelie Gemeente De Deur te Breda is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Evangelie Gemeente De Deur Breda volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
RSIN: 818700300

Bank

ABN AMRO bank : NL92ABNA0462178781