Activiteiten

KidsForChrist

Op dit moment zijn alle ‘KFC’ activiteitenvoor 2018 al geweest. Zodra de data voor 2019 bekend zijn worden deze hier gecommuniceerd. Tot die tijd kunt u contact op nemen met info@dedeurbreda.nl voor overige informatie.

Marcus 10:14

Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.

Eerder bij KFC